003H6908Navarovacie šróbenia

003H6908

Technické údaje