003H6915Prírubové šróbenia

003H6915

Technické údaje