Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

003H6917Prírubové šróbenia

003H6917

Technické údaje