004B1513



Izolačné obaly

004B1513

Technické údaje



Kódové označenie 004B1513 
Vyhotovenie XB30-1: 10-26