Výmenníkové stanice & Riešenia prenosu tepla

EvoFlat MSS



EvoFlat MSS

EvoFlat MSS

Technické údaje



Kódové označenie 145B1001 
Typ EvoFlat MSS 1, w/o bypass 
Typ aplikácie Vykurovanie & TPV 
Typ stanice Priamo pripojená 
PN 6  bar
Max. teplota vykurovania 95  °C
Kapacita TPV 37  kW
Typ regulácie- TPV prietoková/termostatická 
Statický tlak studenej vody 1  bar
Teplotný rozsah TPV 10/50  °C
Vykurovací výkon 10 - 15  kW
Typ regulácie - vykurovanie prietoková 
Sekund. str. - prietok vykurovanie 600 L/hr  l/h
Dimenzie prípojov All connections: G 3/4" (int. thread) 
Montáž nástenný variant 
Kryt Optional 
Hmotnosť vrátane krytu/balenia 17  kg
Počet tepelných výmenníkov 1 
Typ tepel. výmenníka spájkovaný 
Kvalita ocele tepel. výmenníka AISI 316 
Spájkovaný tepel. výmenník Copper