SCADA riešenia

DECSDECS

DECS

Technické údajeKódové označenie 187B1500 
Typ DECS 
Opis DECS 2.0 (Danfoss Energy Control System) 
Obj. čísla pre licencie 187B1500 (DECS 2.0 software license)
187B1501 (DECS 2.0 controller license)
 
Údajové komunikačné rozhranie (-ia) Ethernet, RS485 
Údajový komunikačný protokol (-y) Modbus, LON 
Podporné regulátory ECL Comfort 310,
OPR0010,
OPR0020
 
Max. počet regulátorov 1200 
Úrovne užívateľského rozhrania 6 (system, service, operator, staff, customer, superuser) 
Kompatibilita aplikačných kľúčov Some (see list in data sheet) 
Grafické užívateľské rozhranie Software application (server), internet browser (client)