Merače množstva tepla

SonoMeter 30SonoMeter 30

SonoMeter 30

Technické údajeObj. číslo 187F3009 
Typ SonoMeter 30  
Aplikácia Vykurovanie / Chladenie 
Konštrukcia DN 15 / G¾B / qp 0.6 m³/h / 110 mm závit 
Montáž spiatočka 
Menovitý priemer 15  mm
PN 16  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 Radio OMS 868.95 MHz 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 1.5 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 1,2  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 110  mm