Merače množstva tepla

SonoMeter 30



SonoMeter 30

SonoMeter 30

Technické údaje



Obj. číslo 187F3134 
Typ SonoMeter 30  
Aplikácia Vykurovanie / Chladenie 
Konštrukcia DN 20 / G1B / qp 1.5 m³/h / 130 mm závit 
Montáž spiatočka 
Menovitý priemer 20  mm
PN 25  bar
Komunikácia integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupy 
Modul rozhrania slot 1 modul M-Bus 
Snímače teploty (pár) Pt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 2.0 m 
Napájanie batéria 3.6V DC (2 AA-článková) 
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom 2,5  m
Jednotka energie kWh (bez číslice za čiarkou) 
Celková dĺžka 130  mm