ECA 61Diaľkové ovládanie ECA 61 sa používa na riadenie času, izbovej teploty a kompenzátorov poveternostných podmienok. Je pripojený k ECL Comfort regulátoru prostredníctvom dvojlinkovej zbernice. Napája sa cez regulátor ECL Comfort. Pri ECA 61 sú intervaly zapnutia a vypnutia optimalizované.

ECA 61 má zabudovaný teplotný snímač. Je možné pripojiť dva ECA 60 izbové panely / ECA 61 diaľkové ovládania na tú istú zbernicu ak máte dva vykurovacie okruhy.


ECA 61

Technické údaje