AVPB / AVPB-FZariadenie zahŕňa samočinné ovládanie diferenčného tlaku a obmedzovač prietoku, ktoré sa používa v sysémoch diaľkového vykurovania. Ventil sa uzatvára pri rastúcom dif. tlaku alebo po dosiahnutí maximálnej nastavenej hladine tlaku.

AVPB / AVPB-F

Technické údajeKódové označenieDimenzia DNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
Maximálna teplota
média
(°C)
Typ pripojeniaMiesto inštalácieTyp nastaveniaNastavenie minimálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Nastavenie maximálneho
diferenčného tlaku
(bar)
Normálny
prietok
(m3/h)

AVPB

003H6393 151,616150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,050,51,4
003H6394 152,516150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,050,51,8
003H6395 15416150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,050,52,7
003H6396 206,316150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,050,54,5
003H6397 25816150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,050,56
003H6398 321016150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,050,57,3
003H6399 151,616150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,211,4
003H6400 152,516150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,211,8
003H6401 15416150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,212,7
003H6402 206,316150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,214,5
003H6403 25816150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,216
003H6404 321016150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,217,3
003H6444 151,625150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,210,86
003H6445 152,525150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,211,4
003H6446 15425150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,212,2
003H6447 206,325150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,213
003H6448 25825150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,213,5
003H6449 3212,525150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,218
003H6450 401625150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,2110
003H6451 502025150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,2112
003H6452 151,625150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,320,86
003H6453 152,525150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,321,4
003H6454 15425150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,322,2
003H6455 206,325150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,323
003H6456 25825150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,323,5
003H6457 3212,525150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,328
003H6458 401625150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,3210
003H6459 502025150Vonkajší závitSpiatočkaPrispôsobiteľný0,3212
003H6468 3212,525150PrírubaSpiatočkaPrispôsobiteľný0,218
003H6469 402025150PrírubaSpiatočkaPrispôsobiteľný0,2110
003H6470 502525150PrírubaSpiatočkaPrispôsobiteľný0,2112

AVPB-F

003H6411 151,616150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,20,21,4
003H6412 152,516150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,20,21,8
003H6413 15416150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,20,22,7
003H6414 206,316150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,20,24,5
003H6415 25816150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,20,26
003H6416 321016150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,20,27,3
003H6417 151,616150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,30,31,4
003H6418 152,516150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,30,31,8
003H6419 15416150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,30,32,7
003H6420 206,316150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,30,34,5
003H6421 25816150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,30,36
003H6422 321016150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,30,37,3
003H6423 151,616150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,51,4
003H6424 152,516150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,51,8
003H6425 15416150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,52,7
003H6426 206,316150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,54,5
003H6427 25816150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,56
003H6428 321016150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,57,3
003H6460 151,625150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,50,86
003H6461 152,525150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,51,4
003H6462 15425150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,52,2
003H6463 206,325150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,53
003H6464 25825150Vonkajší závitSpiatočkaPevný0,50,53,5
003H6474 3212,525150PrírubaSpiatočkaPevný0,50,58
003H6475 402025150PrírubaSpiatočkaPevný0,50,510
003H6476 502525150PrírubaSpiatočkaPevný0,50,512


Dokumentácia

Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VZLIA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/12 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 30/03 2015
 
Úspora energie efektívnym a bezpečným rozvodom pary
VBJNF129-parne_ventily.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBJNF129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 02/04 2017
 
Vyššia kvalita regulácie teploty a hydraulické vyváženie pre váš prospech
VBLIA429_AVQM LR.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIA429, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 11/05 2016
 
Zistenie a odstránenie každej hydraulickej nerovnováhy priamočinnými regulármi
VBLIB129_SAC_leaflet_final.pdf (3,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBLIB129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 04/02 2016
 


Multimédiá
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VVKQA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/02 2008
 


Návod
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VICXA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VICLM400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 27/04 2017
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLG100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV PN 16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VICLA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VICLB400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 29/06 2015
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICLE100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 10/04 2008
 
AVPB/AVPB-F/AVPBT/AVPBT-F (Gen. 2006)
VIDBO28H_AVPB_AVPB-F_AVPBT-F_PN25.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VIDBO28H, Jazyk: (8H) DK,GB,DE,ES,NL,SL,HU,CZ,PL,RU, Dátum publikácie: 15/01 2011
 


Prehlásenie
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC902_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/06 2018
 


Príručka
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Číslo dokumentácie: VGHZA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Technické údaje
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Číslo dokumentácie: VFCCP302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Číslo dokumentácie: VFLRC302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 04/04 2018
 


Údajový list
 
AVPB, AVPB-F (PN 25)
VDDBP529_AVPB_AVPB-F_PN25.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VDDBP529, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/09 2015
 
AVPB, AVPB-F (PN 25)
VDDBP602_AVPB_AVPB-F_PN25.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDDBP602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 25/01 2017
 
AVPB, AVPB-F PN 16
VDDBQ602_AVPB_AVPB-F_PN16.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VDDBQ602, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/11 2018
 
AVPB, AVPB-F PN 16
VDDBQ629_AVPB_AVPB-F_PN16.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDDBQ629, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 31/05 2019
 


Príslušenstvo