AFPB / AFPB-FSamočinný regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku a montážou na spiatočke, hlavne pre použitie v systémoch diaľkového vykurovania. Regulátor sa uzatvára s rastúcim diferenčným tlakom alebo podľa nastaveného maximálneho prietoku.

Regulátor pozostáva z:
- regulačného ventilu (prírubové pripojenie) typ VFQ 2 / VFQ 21 s nastaviteľným obmedzením prietoku - pre technické parametre si pozrite sekciu "Skombinuj s ..." nižšie ,
- pohon typu AFPB-F s regulačnou membránou a internou pružinou pre fixný diferenčný tlak - pozrite nižšie.


AFPB / AFPB-F

Technické údajeKódové označenieMaximálna
teplota
(°C)
FunkcieTyp nastaveniaMinimálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
rozdielový tlak
(bar)
Maximálny
pracovný tlak
(bar)

AFPB-F

003G1026 150Funkcia obmedzovača dif. tlaku a prietokuPevné0,20,225
003G1027 150Funkcia obmedzovača dif. tlaku a prietokuPevné0,50,525


Dokumentácia

Multimédiá
 
SAC ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VVKQA100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 18/02 2008
 


Návod
 
AFPB(-F) / VFQ 2 (21)
VICAE158 AFPB VFQ.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VICAE158, Jazyk: (58) DK,GB,DE,FR,HU, Dátum publikácie: 04/07 2001
 


Prehlásenie
 
Actuators for pressure/flow
Actuators for pressure-flow.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VJKWA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 20/12 2006
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJLRI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC702_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (2,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIC702, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 06/03 2017
 
Manufacturer's declaration AF../SAF/V21/22/PCV
VJLIE102_Manufacturer declaration AF.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJLIE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2016
 


Údajový list
 
AFPB/AFPB-F/VFQ
VDCAB402_AFPB-VFQ2-VFQ21.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VDCAB402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 24/04 2016
 


Príslušenstvo