Vyvažovacie ventily

MTCVMTCV je termostatický, samočinný, proporcionálny ventil. Zabezpečuje termostatické vyvažovanie systémov horúcej vody v rámci teplotného rozsahu 35 - 60 ºC.

Umožňuje meranie tepla a je chránený voči cudzej manipulácii. Funkcia uzavretia ventilu vzostupného potrubia je možná prostredníctvom zverných krúžkov a zabudovaného guľového ventilu.

Modulárne rozšírenie MTCV ventilu je možné aj počas prevádzky systému. Keď je nevyhnutný servisný zásah, nakalibrovaný termo-element môže byť vymenený.


MTCV

Technické údaje

Dokumentácia

Case Stories
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Číslo dokumentácie: VZA6E302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/09 2014
 


Certifikáty
 
Certificate of conformity CARSO - MTCV
VCD3J102_Certificate_MTCV.pdf (1,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCD3J102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 11/05 2015
 
Certificate WRAS for MTCV
VCD3I102_Certificate_WRAS_MTCV.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VCD3I102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 17/04 2015
 
KIWA certificate for MTCV
MTCV_Kiwa-certificate.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VCD2I102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 01/01 2003
 
MTCV - DVGW test mark
DWGV Zertifikate Danfoss.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VCD2R302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 03/04 2017
 


Katalógový list
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBA6M302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/10 2014
 
CCR2+ Smart and energy efficient anti-legionella in DHW
VBD3H102_CCR2+_Leaflet_Jun2018_EN_lores.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBD3H102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/09 2018
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBA7G302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/12 2016
 
MTCV: Optimize the performance of domestic hot water systems
VBD3A502_MTCV_Leaflet_Jun2018_EN_lores.pdf (1,4 Mb), Číslo dokumentácie: VBD3A502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/09 2018
 
Optimise performance in domestic hot water systems
MTCV_SK.pdf (4,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBD3A229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 22/05 2014
 


Multimédiá
 
Simulation: MTCV with CCR2
MTCV_flash_2008.zip (31,9 Mb), Číslo dokumentácie: VVD2A102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/04 2008
 


Návod
 
CCR 2 Controller
VID1E21R_CCR2.pdf (2,7 Mb), Číslo dokumentácie: VID1E21R, Jazyk: (1R) DK,GB,DE,CZ,PL, Dátum publikácie: 02/08 2012
 


Prehlásenie
 
Manufacturer declaration_MTCV
VJD3A202_Manufacturer declaration MTCV.pdf (0,2 Mb), Číslo dokumentácie: VJD3A202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2016
 


Údajový list
 
CCR2
VD57U402_CCR2.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VD57U402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 27/09 2012