A266Ekvitermická regulácia systémov s pohyblivým obmedzovaním teploty vo vratnej vetve. Regulácia konštantnej teploty systémov prípravy TÚV s prietokovým systémom.

Ďalšie funkcie: prietoková spínacia regulácia.


A266

Technické údaje

Dokumentácia4 Nájdené dokumenty: 3 návod a 1 príručka


Návod
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX329_A266.pdf (2,8 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX329, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 12/06 2015
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
VIKTX402_A266.pdf (2,2 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTX402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/12 2017
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Mounting Guide
087H9002_VIKTZ400_A266_MG.pdf (2,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIKTZ400, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 15/04 2015
 


Príručka
 
Application guide for ECL Comfort controllers
VGGUA502_ECL_Handbook.pdf (9,8 Mb), Číslo dokumentácie: VGGUA502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/04 2017