SCADA riešenia

ECL ToolECL Tool je softvérový nástroj, vyvinutý pre obslužný personál staníc CZT, ktorý umožní zefektívniť obsluhu a uvedenie do prevádzky.

ECL Tool

Technické údaje

Dokumentácia

Case Stories
 
Simple and efficient system for remote monitoring and control
VZHXA202_Kopaonik_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VZHXA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
Connecting ECL Comfort 310 via 3G/4G to SCADA server
VIHXF202_ECL310_3G_4G_OG_new_revision.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VIHXF202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/08 2018
 
Connection of ECL Comfort 310 to WLAN
VIHXD202_ECL310_WLAN_OG_new_revision.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VIHXD202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 21/08 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, communication description
VILGV502_ECL_Comfort_210_296_310_Communication_new_revision.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VILGV502, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/08 2018
 


Softvér
 
ECL Tool data file
ECL_Tool_version.txt (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VSHXB200, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 04/12 2017
 
ECL Tool Installer version 1.9.8.9
ECL Tool Installer version 1.9.8.9.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VSHXE902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/06 2018
 
ECL Tool Installer version 1.9.8.9
ECL-Tool-installer.zip (49,9 Mb), Číslo dokumentácie: VSHXE902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/06 2018
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310
VSLGA202_USB_Driver_ECL_210_310.zip (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VSLGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 28/09 2010
 
USB driver for ECL Comfort 210 / 310 - instruction
VSLGA202_USB_ driver_installation-guide.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VSLGA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 19/08 2010
 


Supplementary tables/tools
 
Parameter numbers (PNUs) for ECL Comfort 210/310
Parameter-numbers-PNUs-for-ECL-Comfort-210-310.zip (14,8 Mb), Číslo dokumentácie: VTHXA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/04 2014