SONOMETER™ 1100Ultrazvukový statický kompaktný merač energie, špeciálne navrhnutý pre aplikácie vykurovania, chladenia alebo kombinovanú aplikáciu vykurovanie/chladenie v lokálnych systémoch alebo systémoch centrálneho zásobovania teplom.

Sonometer™ 1100 je schválený v zmysle smernice MID, trieda 2 a 3 a PTB K 7,2 pre chladenie.


SONOMETER™ 1100

Technické údajeKódové označenieTypAplikáciaMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Celková dĺžka
(mm)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
Typ pripojenia

SONOMETER™ 1100

087G1002 SONOMETER™ 1100Vykurovanie1,51101516Závit
087G1040 SONOMETER™ 1100Vykurovanie0,61101516Závit
087G1041 SONOMETER™ 1100Vykurovanie1,51101516Závit
087G1042 SONOMETER™ 1100Vykurovanie1,51302016Závit
087G1043 SONOMETER™ 1100Vykurovanie2,51302016Závit
087G1068 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie1,51302016Závit
087G1118 SONOMETER™ 1100Vykurovanie0,61101516Závit
087G1120 SONOMETER™ 1100Vykurovanie1,51302016Závit
087G1121 SONOMETER™ 1100Vykurovanie2,51302016Závit
087G1144 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie0,61101516Závit
087G1145 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie1,51101516Závit
087G1146 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie1,51302016Závit
087G1147 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie2,51302016Závit
087G1206 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie0,61101516Závit
087G1207 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie1,51101516Závit
087G1208 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie2,51302016Závit
087G1224 SONOMETER™ 1100Vykurovanie1,51101516Závit
187F1105 SONOMETER™ 1100Vykurovanie1,51101516Závit
187F1121 SONOMETER™ 1100Vykurovanie62602516Závit
187F1122 SONOMETER™ 1100Vykurovanie62603225Príruba
187F1123 SONOMETER™ 1100Vykurovanie103004016Závit
187F1124 SONOMETER™ 1100Vykurovanie103004025Príruba
187F1125 SONOMETER™ 1100Vykurovanie152705025Príruba
187F1126 SONOMETER™ 1100Vykurovanie253006525Príruba
187F1127 SONOMETER™ 1100Vykurovanie403008025Príruba
187F1128 SONOMETER™ 1100Vykurovanie6036010025Príruba
187F1129 SONOMETER™ 1100Vykurovanie3,52602516Závit
187F1130 SONOMETER™ 1100Vykurovanie62602516Závit
187F1131 SONOMETER™ 1100Vykurovanie62603225Príruba
187F1132 SONOMETER™ 1100Vykurovanie103004016Závit
187F1133 SONOMETER™ 1100Vykurovanie103004025Príruba
187F1134 SONOMETER™ 1100Vykurovanie152705025Príruba
187F1135 SONOMETER™ 1100Vykurovanie253006525Príruba
187F1136 SONOMETER™ 1100Vykurovanie403008025Príruba
187F1137 SONOMETER™ 1100Vykurovanie6036010025Príruba
187F1140 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie3,52602516Závit
187F1141 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie62602516Závit
187F1142 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie62603225Príruba
187F1143 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie103004016Závit
187F1144 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie103004025Príruba
187F1145 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie152705025Príruba
187F1146 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie253006525Príruba
187F1147 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie403008025Príruba
187F1148 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie6036010025Príruba
187F1149 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie3,52602516Závit
187F1150 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie62602516Závit
187F1151 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie62603225Príruba
187F1152 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie103004016Závit
187F1153 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie103004025Príruba
187F1154 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie152705025Príruba
187F1155 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie253006525Príruba
187F1156 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie403008025Príruba
187F1157 SONOMETER™ 1100Vykurovanie / Chladenie6036010025Príruba


Dokumentácia

Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Energy metering | Product overview
VBIGK102_EnergyMetering_ProductCatalogue_lowres.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGK102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2018
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ102_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Sep2016_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/10 2017
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
UltraSonic_Brochure_4pages_US_Master_Jan2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
EnergyMetering_Brochure_12pages_US_Master_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016