INFOCAL 8Kalkulátor energií, špeciálne navrhnutý pre vykurovanie, chladénie alebo kombinovanú aplikáciu vykurovanie/chladenie v lokálnych systémoch alebo systémoch centrálneho zásobovania teplom.

INFOCAL 8 je schválený v zmysle smernice MID.


INFOCAL 8

Technické údaje

Dokumentácia

Certifikáty
 
Manufacturer's declaration - District Energy, Controls
Manufacture declaration VCJNA102 - DEN, Controls.pdf (0,0 Mb), Číslo dokumentácie: VCJNA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 02/07 2014
 


Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convienence
AMR_Brochure_4pages_MASTER_Mar2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2016
 


Návod
 
INFOCAL 8
VISHL102_INFOCAL-8_141223_lores.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VISHL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/12 2014
 
Sonometer 31
VISHO102_Sonometer-31_170209_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VISHO102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2017
 
Sonometer 31
VISHO129_Sonometer-31_170210_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VISHO129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/02 2017
 


Prehlásenie
 
EC Declaration of Conformity - Infocal 8
EC_infocal8.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJSHE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/02 2011
 
EC Type Certificate - Infocal 8
PTB-certificate_Infocal8.pdf (5,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJSHH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/03 2013
 


Údajový list
 
Infocal 8
VDSHK302_INFOCAL-8_141223_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHK302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/01 2015
 
Sonometer 31
VDSHV102_Sonometer-31_170223_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHV102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/02 2017
 
Sonometer 31
VDSHV129_Sonometer-31_170313_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHV129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 13/03 2017