INFOCAL 8Kalkulátor energií, špeciálne navrhnutý pre vykurovanie, chladénie alebo kombinovanú aplikáciu vykurovanie/chladenie v lokálnych systémoch alebo systémoch centrálneho zásobovania teplom.

INFOCAL 8 je schválený v zmysle smernice MID.


INFOCAL 8

Technické údaje

Dokumentácia

Katalógový list
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 


Návod
 
INFOCAL 8
VISHL102_INFOCAL-8_141223_lores.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VISHL102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 23/12 2014
 


Prehlásenie
 
EC Declaration of Conformity - Infocal 8
EC_infocal8.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VJSHE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 15/02 2011
 
EC Type Certificate - Infocal 8
PTB-certificate_Infocal8.pdf (5,9 Mb), Číslo dokumentácie: VJSHH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/03 2013
 


Údajový list
 
Infocal 8
VDSHK302_INFOCAL-8_141223_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHK302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/01 2015
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016