Sonometer™ 500Ultrazvukový statický kompaktný merač množstva tepla, navrhnutý pre aplikácie vykurovania v budovách, najmä pre meranie spotreby energie v bytových jednotkách (napr. v bytových výmenníkových staniciach).

Sonometer™500 má Osvedčenie o typovej skúške MID č.: DE-13-MI004-PTB011.

Poznámka:
Tento výrobok je predávaný iba ako súčasť výmenníkovej stanice, nie samostatne!


Sonometer™ 500

Technické údajeKódové označenieTypAplikáciaMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Celková dĺžka
(mm)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
Typ pripojenia

SONOMETER™ 500

187F0500  Vykurovanie0,61101516Závit
187F0501  Vykurovanie1,51101516Závit
187F0502  Vykurovanie1,51302016Závit
187F0503  Vykurovanie2,51302016Závit
187F0504  Vykurovanie0,61101516Závit
187F0505  Vykurovanie1,51101516Závit
187F0506  Vykurovanie1,51302016Závit
187F0507  Vykurovanie2,51302016Závit


Dokumentácia

Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Energy metering | Product overview
VBIGK102_EnergyMetering_ProductCatalogue_lowres.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGK102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2018
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ102_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Sep2016_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/10 2017
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
UltraSonic_Brochure_4pages_US_Master_Jan2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
EnergyMetering_Brochure_12pages_US_Master_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016