Merače množstva tepla

SonoSelect 10 a SonoSafe 10SonoSelect a SonoSafe sú ultrazvukové kompaktné merače energie, schválené v zmysle smernice MID, trieda 2. Sú určené na meranie spotreby energie v systémoch vykurovania, s možnosťou aktualizácie komunikačného slotu, s dôrazom kladeným na užívateľskú vľúdnosť prostredníctvom aplikácie SonoApp a taktiež aj na dlhú životnosť zariadenia.

SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Technické údajeKódové označenieAplikáciaMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Celková dĺžka
(mm)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
Typ pripojenia

SonoSafe 10

014U0001 Vykurovanie0,61101516Závit
014U0002 Vykurovanie0,61101516Závit
014U0003 Vykurovanie0,61101516Závit
014U0004 Vykurovanie0,61101516Závit
014U0005 Vykurovanie1,51101516Závit
014U0006 Vykurovanie1,51101516Závit
014U0007 Vykurovanie1,51101516Závit
014U0008 Vykurovanie1,51101516Závit
014U0009 Vykurovanie1,51302016Závit
014U0010 Vykurovanie1,51302016Závit
014U0011 Vykurovanie1,51302016Závit
014U0012 Vykurovanie1,51302016Závit
014U0013 Vykurovanie2,51302016Závit
014U0014 Vykurovanie2,51302016Závit
014U0015 Vykurovanie2,51302016Závit
014U0016 Vykurovanie2,51302016Závit
014U0017 Vykurovanie3,51602516Závit
014U0018 Vykurovanie3,51602516Závit
014U0019 Vykurovanie3,51602516Závit
014U0020 Vykurovanie3,51602516Závit
014U0021 Vykurovanie3,52602516Závit
014U0022 Vykurovanie3,52602516Závit
014U0023 Vykurovanie3,52602516Závit
014U0024 Vykurovanie3,52602516Závit
014U0203 Vykurovanie 1101516
014U0204 Vykurovanie 1101516
014U0205 Vykurovanie 1101516
014U0206 Vykurovanie 1101516
014U0207 Vykurovanie 1302016
014U0208 Vykurovanie 1302016
014U0209 Vykurovanie 1302016
014U0210 Vykurovanie 1302016
014U0211 Vykurovanie 1602516
014U0212 Vykurovanie 1602516
014U0235 Vykurovanie 1101516
014U0236 Vykurovanie 1101516
014U0237 Vykurovanie 1101516
014U0238 Vykurovanie 1101516
014U0239 Vykurovanie 1302016
014U0240 Vykurovanie 1302016
014U0241 Vykurovanie 1302016
014U0242 Vykurovanie 1302016
014U0243 Vykurovanie 1602516
014U0244 Vykurovanie 1602516

SonoSelect 10

014U0068 Vykurovanie0,61101516Príruba
014U0069 Vykurovanie0,61101516Príruba
014U0072 Vykurovanie0,61101516Príruba
014U0073 Vykurovanie0,61101516Príruba
014U0081 Vykurovanie1,51101516Príruba
014U0082 Vykurovanie1,51101516Príruba
014U0085 Vykurovanie1,51101516Príruba
014U0086 Vykurovanie1,51101516Príruba
014U0094 Vykurovanie1,51302016Príruba
014U0095 Vykurovanie1,51302016Príruba
014U0098 Vykurovanie1,51302016Príruba
014U0099 Vykurovanie1,51302016Príruba
014U0107 Vykurovanie2,51302016Príruba
014U0108 Vykurovanie2,51302016Príruba
014U0111 Vykurovanie2,51302016Príruba
014U0112 Vykurovanie2,51302016Príruba
014U0120 Vykurovanie3,51602516Príruba
014U0121 Vykurovanie3,51602516Príruba
014U0124 Vykurovanie3,51602516Príruba
014U0125 Vykurovanie3,51602516Príruba
014U0133 Vykurovanie3,52602516Príruba
014U0134 Vykurovanie3,52602516Príruba
014U0137 Vykurovanie3,52602516Príruba
014U0138 Vykurovanie3,52602516Príruba
014U0165 Vykurovanie0,61101516Príruba
014U0166 Vykurovanie0,61101516Príruba
014U0167 Vykurovanie1,51101516Príruba
014U0168 Vykurovanie1,51101516Príruba
014U0169 Vykurovanie1,51302016Príruba
014U0170 Vykurovanie1,51302016Príruba
014U0171 Vykurovanie2,51302016Príruba
014U0172 Vykurovanie2,51302016Príruba
014U0173 Vykurovanie3,51602516Príruba
014U0174 Vykurovanie3,51602516Príruba
014U0183 Vykurovanie 1101516Príruba
014U0184 Vykurovanie 1101516Príruba
014U0185 Vykurovanie 1101516Príruba
014U0186 Vykurovanie 1101516Príruba
014U0187 Vykurovanie 1302016Príruba
014U0188 Vykurovanie 1302016Príruba
014U0189 Vykurovanie 1302016Príruba
014U0190 Vykurovanie 1302016Príruba
014U0191 Vykurovanie 1602516Príruba
014U0192 Vykurovanie 1602516Príruba


Dokumentácia

Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Energy metering | Product overview
VBIGK202_EnergyMetering_ProductCatalogue_Oct2018_lores.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGK202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ202_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
VBIGB202_UltraSonic_Brochure_4pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGA202_SonoSelect_Brochure_12pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGC202_EnergyMetering_Energy_Brochure_4pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Vedomosti a inovácie, ktoré vám umožnia zvíťaziť v každej fáze projektu - Merač tepla SonoSelect™
VBIGA129-EnergyMetering_SKweb_12.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 30/06 2016
 


Prehlásenie
 
SonoSelect 10 & SonoSafe 10 EC/EU Declaration of Conformity
014R2903, EU Declaration of Conformity Rev. 09 signed.pdf (5,5 Mb), Číslo dokumentácie: VJIGA402, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/06 2017
 


Údajový list
 
Merače energií SonoSelect 10 a SonoSafe 10
SonoSelect-Safe_VDIGH629.pdf (0,7 Mb), Číslo dokumentácie: VDIGH629, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 29/11 2016
 
SonoSelect 10 and SonoSafe 10 Energy Meters
VDIGH902_SonoSelect-Safe.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VDIGH902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 26/08 2019
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016
 
SonoHCA
VUSHH102_SonoHCA.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUSHH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/03 2019
 
SonoSelect a SonoSafe merače energií
SonoSelect-Safe_VUIGB629.pdf (3,6 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGB629, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 29/11 2016
 
SonoSelect and SonoSafe
VUIGB902_SonoSelect-Safe.pdf (4,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGB902, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/07 2019