Infocal 9INFOCAL 9 je kalkulátor energií, napr. pre kombináciu so SONO 3500CT alebo SonoSensor 30.
Je špeciálne navrhnutý pre systémy vykurovania, chladenia alebo pre kombinovanú aplikáciu vykurovania / chladenia v lokálnych systémoch a v systémoch centrálneho zásobovania teplom.


Infocal 9

Technické údajeKódové označenieAplikáciaMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Celková dĺžka
(mm)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
Typ pripojenia

Infocal 9

187F9000 Vykurovanie / Chladenie    
187F9001 Vykurovanie / Chladenie    
187F9002 Vykurovanie / Chladenie    
187F9007 Vykurovanie / Chladenie    
187F9008 Vykurovanie / Chladenie    
187F9009 Vykurovanie / Chladenie    
187F9010 Vykurovanie / Chladenie    
187F9011 Vykurovanie / Chladenie    
187F9012 Vykurovanie / Chladenie    
187F9013 Vykurovanie / Chladenie    
187F9014 Vykurovanie / Chladenie    


Dokumentácia

Katalógový list
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ102_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Sep2016_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/10 2017
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
UltraSonic_Brochure_4pages_US_Master_Jan2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convienence
AMR_Brochure_4pages_MASTER_Mar2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2016
 
SonoMeter 30/31 - Ultrasonic thermal energy meters suitable for all applications
VBIGF102_SonoMeter30-31_Brochure_4pages_Aug2016_lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2016
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
EnergyMetering_Brochure_12pages_US_Master_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 


Údajový list
 
INFOCAL 9 Energy Calculator
Infocal 9 data sheet.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDIGN102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/11 2016
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016