Merače množstva tepla

SonoMeter 31SonoMeter 31 od spoločnosti Danfoss je rad ultrazvukových kompaktných meračov energií v dimenziách DN65 až DN100, ktoré slúžia na meranie spotreby energie vo vykurovacích aplikáciách a aplikáciách chladenia pre potreby fakturácie. Merače sú navrhnuté na diaľkové odčítanie (AMR).

SonoMeter 31

Technické údajeKódové označenieAplikáciaKonštrukciaMontážMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
KomunikáciaModul rozhrania slot 1Snímače teploty (pár)NapájanieDĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom
(m)
Odbyt

SonoMeter 31

187F3300 VykurovanieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3301 VykurovanieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3302 VykurovanieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3303 VykurovanieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3304 Vykurovanie / ChladenieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3305 Vykurovanie / ChladenieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3306 Vykurovanie / ChladenieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3307 Vykurovanie / ChladenieDN 65 / qp 25 m³/h / 300 mm prírubaspiatočka 6525integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3308 VykurovanieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaprívod 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3309 VykurovanieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3310 VykurovanieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaprívod 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3311 VykurovanieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3312 Vykurovanie / ChladenieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3313 Vykurovanie / ChladenieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3314 Vykurovanie / ChladenieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3315 Vykurovanie / ChladenieDN 80 / qp 40 m³/h / 350 mm prírubaprívod 8025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3316 VykurovanieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3317 VykurovanieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3318 VykurovanieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3319 VykurovanieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3320 Vykurovanie / ChladenieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3321 Vykurovanie / ChladenieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International
187F3322 Vykurovanie / ChladenieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3323 Vykurovanie / ChladenieDN 100 / qp 60 m³/h / 350 mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupyRadio OMS 868.95 MHzPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 melektr. sieť 230V 3International
187F3348 Vykurovanie / ChladenieDN 100 / qp 60 m³/h / 350mm prírubaspiatočka 10025integrované 2 pulzné vstupy alebo výstupymodul M-BusPt500 Θ0-150°C ΔΘ3-150K PN25 IP65 Ø5.2 mm 3.0 mbatéria 3.6V DC (1 D-článková)3International


Dokumentácia

Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Energy metering | Product overview
VBIGK202_EnergyMetering_ProductCatalogue_Oct2018_lores.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGK202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ202_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
VBIGB202_UltraSonic_Brochure_4pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoMeter 30/31 - Ultrasonic thermal energy meters suitable for all applications
VBIGF102_SonoMeter30-31_Brochure_4pages_Aug2016_lowres.pdf (0,9 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGF102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 31/08 2016
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGA202_SonoSelect_Brochure_12pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGC202_EnergyMetering_Energy_Brochure_4pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 


Návod
 
Sonometer 31
VISHO102_Sonometer-31_170209_hires.pdf (1,0 Mb), Číslo dokumentácie: VISHO102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/02 2017
 
Sonometer 31
VISHO129_Sonometer-31_170210_lores.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VISHO129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 10/02 2017
 


Prehlásenie
 
EU declaration - Sonometer 31
VJSHP102_Sonometer 31.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VJSHP102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 05/12 2017
 


Údajový list
 
Sonometer 31
VDSHV129_Sonometer-31_170313_lores.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHV129, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 13/03 2017
 
Sonometer 31
VDSHV302_Sonometer-31.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VDSHV302, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 18/04 2019
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016
 
SonoHCA
VUSHH102_SonoHCA.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUSHH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/03 2019