SonoCollectInteligentné meranie (Smart Metering) je jednoduché a intuitívne: SonoCollect 110TM opúšťa rozsiahlu komunikáciu a rôzny počet prídavných hardvérov. SonoCollect 110TM je konsolidované zariadenie, ktoré spĺňa všetky povinnosti a zodpovednosti Smart Metering.

SonoCollect

Technické údajeKódové označenieAplikáciaMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Celková dĺžka
(mm)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
Typ pripojenia

SonoCollect

014U1600 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1601 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1610 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1611 AMR (Automatic Meter Reading)    


Dokumentácia

Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Energy metering | Product overview
VBIGK102_EnergyMetering_ProductCatalogue_lowres.pdf (2,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGK102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 07/02 2018
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ102_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Sep2016_lowres.pdf (1,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/10 2017
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
UltraSonic_Brochure_4pages_US_Master_Jan2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convienence
AMR_Brochure_4pages_MASTER_Mar2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2016
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
EnergyMetering_Brochure_12pages_US_Master_low-res.pdf (1,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 10/03 2016
 


Návod
 
SonoCollect 111
VIIGH300_SonoCollect111.pdf (4,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIIGH300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
SonoRepeat 111
VIIGN100_SonoRepeat111.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIIGN100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
SonoRepeat 210
VISHT183_SonoRepeat-210.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VISHT183, Jazyk: (83) GB, DE, FR, Dátum publikácie: 20/03 2019
 


Stránky výrobkov
 
SonoCollect 111
VLIGD102_Fact_Sheet_SonoCollect_111.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/04 2018
 
SonoRepeat 111
VLIGE102_Fact_Sheet_SonoRepeat_111.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLIGE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/04 2018
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016