Merače množstva tepla

SonoCollectInteligentné meranie (Smart Metering) je jednoduché a intuitívne: SonoCollect 110TM opúšťa rozsiahlu komunikáciu a rôzny počet prídavných hardvérov. SonoCollect 110TM je konsolidované zariadenie, ktoré spĺňa všetky povinnosti a zodpovednosti Smart Metering.

SonoCollect

Technické údajeKódové označenieAplikáciaMenovitý rozsah prietoku
(m³/h)
Celková dĺžka
(mm)
Menovitý priemer
(mm)
PN
(bar)
Typ pripojenia

SonoCollect

014U1600 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1601 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1610 AMR (Automatic Meter Reading)    
014U1611 AMR (Automatic Meter Reading)    


Dokumentácia

Katalógový list
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
Energy metering | Product overview
VBIGK202_EnergyMetering_ProductCatalogue_Oct2018_lores.pdf (1,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGK202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Energy metering diagnostics
VBSHJ202_SonoSelect_Diagnostics_Brochure_8pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (1,7 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHJ202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Precision and reliability through advanced ultrasonic technology
VBIGB202_UltraSonic_Brochure_4pages_MASTER_Jan2019_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGB202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
Regulačné prvky Danfoss pre systémy CZT
VBHZB229_Sep2014_lores.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VBHZB229, Jazyk: Slovensky, Dátum publikácie: 16/09 2014
 
SonoCollect 110 - Automatic meter reading for maximum convienence
AMR_Brochure_4pages_MASTER_Mar2016_lowres.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VBSHI102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 29/09 2016
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGA202_SonoSelect_Brochure_12pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (1,6 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGA202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 
SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage
VBIGC202_EnergyMetering_Energy_Brochure_4pages_US_Master_Oct2018_lores.pdf (0,5 Mb), Číslo dokumentácie: VBIGC202, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 12/04 2019
 


Návod
 
SonoCollect 111
VIIGH300_SonoCollect111.pdf (4,9 Mb), Číslo dokumentácie: VIIGH300, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
SonoRepeat 111
VIIGN100_SonoRepeat111.pdf (0,6 Mb), Číslo dokumentácie: VIIGN100, Jazyk: No text, Dátum publikácie: 28/02 2018
 
SonoRepeat 210
VISHT183_SonoRepeat-210.pdf (0,4 Mb), Číslo dokumentácie: VISHT183, Jazyk: (83) GB, DE, FR, Dátum publikácie: 20/03 2019
 


Stránky výrobkov
 
Radio Concentrator SonoCollect 210/211
VLSHA102_SonoCollect_210-211.pdf (0,8 Mb), Číslo dokumentácie: VLSHA102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 08/01 2019
 
SonoCollect 111
VLIGD102_Fact_Sheet_SonoCollect_111.pdf (0,3 Mb), Číslo dokumentácie: VLIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/04 2018
 
SonoRepeat 111
VLIGE102_Fact_Sheet_SonoRepeat_111.pdf (0,1 Mb), Číslo dokumentácie: VLIGE102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 16/04 2018
 


Užívateľská príručka
 
SonoEnergy Control Panel
SonoEnergy_VUIGD102_lo-res.pdf (3,0 Mb), Číslo dokumentácie: VUIGD102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 09/09 2016
 
SonoHCA
VUSHH102_SonoHCA.pdf (3,1 Mb), Číslo dokumentácie: VUSHH102, Jazyk: Anglicky, Dátum publikácie: 22/03 2019